• +90 216 405 1213
  • +90 216 405 1211 
  • info@netcollec.com

İhracat Uygulaması

Bu uygulama; tekliften siparişe, çeki listesinden sevk irsaliyesine, proformadan esas faturaya dek uzanan süreçte beher ihracat operasyonuna ait tüm belgeleri ilgili ihracat operasyonuna ait dosyanın altında toplayarak, her türlü operasyonu tek ekrandan kolayca yönetebilmenizi sağlar.

 

Ayrıca, ek masrafları içeren her türlü belge ve evrakı da aynı dosyaya ekleyebilir, ihtiyacınıza göre çok sayıda evrak tasarlayarak basabilirsiniz.

 
İthalat Uygulaması
İthalat modülünde yine ihracat uygulamasında olduğu şekilde, bir parti ithalata ait tüm belgelerin toplandığı dosya kavramı bulunmakta ve dosyada, teklif, sipariş, gümrük ve fatura gibi evraklar tek ekranda, tek numarayla işlenebilmektedir. Önceden temelsette dekont aracılığıyla yapılan masraf girişleri de dosya altında kolay ekranlara taşınmış olup, gerekli her çeşit evrak için dizayn/basım yapılabilmektedir.

İthalat kapatma sırasında yapılan masraf dağıtım işleminde, farklı yöntemler desteklenmiştir. Her masraf için ayrı yöntem kullanılabilmekte, örneğin bir masraf mal ağırlığına göre başka bir masraf, mal miktarına göre farklı katsayılar ile dağıtılabilmektedir.

Dahilide işleme belgesi ile ithal edilen malların takibi ve antrepo takibi (parçalı ithalat) desteklenmektedir.